Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

De Gilden

 

Ambachtsgilden waren organisaties waarin beroepsgenoten of groepen van beroepsgenoten zich met toestemming van de plaatselijke overheid verenigden. Ook was duidelijk dat het voordelig was zich in één gilde te verenigen om concurrentie tegen te gaan, beunhazen uit te sluiten en te bestrijden, gezamenlijk bepaalde kosten te delen en risico's te spreiden. Het stadsbestuur of zelfs een hogere autoriteit moest toestemming geven tot oprichting. Gildebroeder werd men niet zomaar. In de eerste plaats moesten alle gildebroeders burgers van de stad zijn. Het burgerschap, ook poorterschap genoemd, kon behalve door geboorte en huwelijk, ook door koop worden verworven. Meester werd men pas na een jarenlange leertijd als leerjongen en knecht. De meesterproef moest afgelegd worden en entreegeld betaald. Het meesterschap bood vele voordelen: stemrecht in de gildenvergadering en het recht op materiële steun in tijden van armoede, ziekte en ouderdom. Ook na "de pensionering" bleef een ambachtsman gildenlid. (P.J.Feij)