Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

Ziekenhuizen

 

De ziekenhuizen in de 18e eeuw waren voor zieke armen en niet voor arme zieken, Armenzorg was belangrijker dan de geneeskundige aspecten. Sommigen vonden het verstandiger de ziekenhuizen maar geheel af te schaffen (epidemieën.) . 150 jaar geleden was een goede behandeling van een zieke een thuisbehandeling. Over de ontwikkeling bestaat geen goede geschiedschrijving. Voor een groot deel was die in handen van de medici zelf.
Er zijn verschillende manieren om naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg te kijken. Sigerist benaderde het van de sociologische kant. Voor de ontwikkeling van ziekenhuizen  onderscheidde hij drie stadia:  In de Middeleeuwen had je het pesthuis en het Godshuis, hierna werd het een verblijfhuis om tenslotte een wetenschappelijk instituut te worden.
Je kunt ook ziekenhuizen bekijken als plek voor de opleidingen van doktoren en verpleegkundigen. Ackerknecht (leerling van Sigerist) onderzocht de vormende werking van het ziekenhuis op de medische praktijk en theorie. Door de laatste twee heeft de Franse "kliniek" tijdens de Franse Revolutie lange tijd in de schijnwerpers gestaan. De Napoleontische bezetting bracht terugval en chaos. De ziekenhuishistoriografie wijst de Franse Revolutie aan als keerpunt in de evolutie van het ziekenhuis. De andere kant is dat tendensen waarbij de medici zelf een grotere rol gingen spelen al in andere landen bestonden. De hervormingen lagen vooral op het bestuurlijke vlak (bijv centraal toelatingsbureau).
Een belangrijke "revolutie" in de tijd na de Franse Revolutie kwam van de medici. In plaats van boekenwijsheid ging men nu over tot observatie en medisch onderzoek van de patiënt. Gevolg: het ziekenhuis werd het centrum van de medische opleiding.