Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

Opleidingen

 

De 1e medici met universitaire opleiding kwamen uit Bologna (1137), daarna Parijs, Keulen en in 1425 Leuven.
In Amsterdam nam men in de 15e eeuw geen stadsmedicus aan of mocht zich geen medicus vestigen die niet Doctor was geworden aan “eenige fameuse universiteit”.
De stadsdoctor gaf geneeskundige hulp aan de armen, de kosten werden oa door de kerk betaald. De stad gaf ook toestemming voor barbier-chirurgijns aangesloten bij een Gilde om hun beroep uit te oefenen. Er was groot verschil in aanzien tussen de deftige ‘medicinae doctor’ en de gewone ‘chirurgijn’.  Iemand met een doctorsbul had aanzien. De kleding was ingetogen en statig, hij gebruikte immers zijn hoofd en niet de handen en beheerste het Latijn. Hij werkte vrijwel alleen in de steden. Na de theologen en de juristen kwam de doctor. Het was wel zo dat  zonen uit de hogere stand kozen voor de juristerij. De medici kwamen uit de gegoede burgerij. De chirurgijn en apotheker hadden een winkel en een uithangbord.
Voordeel van de ‘bul’ van de doctor was dat er in de 17e eeuw geen gilde regels
voor golden. Je kon je vrij vestigen en je kansen bij een rijke vrouw waren groter.
Het Collegium Medicum beoordeelde de bul. Uit: Om lijf en leven van Prof.J.K.van der Korst, gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland 1200-1960 Bohn, Scheltema en Volkens. isbn 90-313-0891-9