Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

Diagnostiek

 

De ziekteleer kende geen symptomologie als essentieel onderdeel van de diagnostiek. ( Rond 1700 kwam de diagnose nog per brief.)
Dit kwam pas na 1800 op gang. Door nauwkeurig het lichamelijk onderzoek te beschrijven kon men bepaalde afwijkingen in kaart brengen.        
Pas met Boerhaave in Leiden werd er meer praktische geneeskunst onderwezen. De Leidenaar Boerhaave (1668-1738) werd wereldwijd vermaard door zijn Hippocratische werkwijze: de arts hoort aan het bed van de patiënt (en ook bij de lijkschouwing). Hij verwachtte dit ook van zijn studenten en bezocht dagelijks met hen de zieken zodat zij de symptomen niet uit boekjes leerden maar uit de praktijk.
Hoewel Boerhaave zelf nooit uit Nederland is weggeweest kwamen zijn studenten uit alle hoeken van de wereld. Zijn roem was zo groot dat hij vanuit China een keer een brief ontving die eenvoudigweg geadresseerd was aan dr Boerhaave, Europa. Na bezoek aan het Museum Boerhaave te Leiden is mijn bewondering voor Boerhaave gestegen. Ook voor alle anderen die een enorme onderzoeksdrift hadden en allerlei instrumenten ontdekt hebben om de medische wetenschap te dienen. 

Kijk op: http://www.museumboerhaave.nl

                                                                                 
In de 17e eeuw kwamen er twee elkaar beconcurerende stromingen op gang.
1- iatro chemie: belang van chemische processen in het lichaam.
2- iatro fysica: natuurkundige fenomenen belangrijk.
Boerhaave was een iatro fysicus of iatro mechanicus

Dit werd als heel modern ervaren, hierdoor kwamen ook de buitenlandse studenten hier studeren. Van af 1675 was het politiek en militair betrekkelijk rustig in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In vergelijking met de rest van het protestante Europa.
Dit zorgde voor grote bloei van de universiteiten.!

In de loop van de 18e eeuw was dit afgelopen. De iatrochemie en iatrofysica hadden
afgedaan. Er kwam steeds meer een systematische indeling van de ziekten. Er ontstond
meer differentiatie in de studievakken. In 1791 werd in Leiden de eerste hoogleraar heelkunde en verloskunde benoemd. Ook fysiologie werd een vak.
De andere universiteiten in Europa pakten de moderniseringsdraad op en ontwikkelden zich.
Hierdoor bleven steeds meer buitenlandse studenten weg van onze universiteiten toen viel op dat er eigenlijk te veel universiteiten waren en ontstonden financiële problemen.

Gezegde: Patiënten moet je behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.