Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

Franse Revolutie 1789

 

De Franse revolutie is overschat:
1e Veel veranderingen waren van korte duur en werden weer teruggedraaid, filantropie bleef belangrijk voor de financiering van de gezondheids zorg.
2e Oude medische opinies hielden nog lang hun invloed.
3e Niet alle medici zagen wat in het ziekenhuis; er was ook verzet.
4e Naast de Parijse school ontstond ook een romantische- of natuurfilosofische school.
Toch kan men zeggen dat de Franse kliniek een innovatieve factor is geweest.
De Weense ziekenhuisgeneeskunde was het tweede innovatieve centrum. Naar: Marga Mulder (2002)

Tijdens de Franse bezetting in Nederland is wel veel veranderd in de organisatie van de gezondheidszorg. De gilden werden opgeheven, de chirurgijns werden heelmeesters en er werden centraal regels opgesteld waaraan iedere doctor medicinae, heelmeester, apothecar, vroedvrouw en herborist aan moest voldoen. Allereerst moest iedereen in het Departement van de Zuyderzee, arrondissement Hoorn opgeven waar en wanneer zij hun diploma of bevoegdheid hadden gehaald. Voorts werd er een departementale commissie van Geneeskundig Toevoorzigt opgericht. Waarin een vertegenwoordiging van locale medici plaatsnam. De Notulen van deze commissie zijn bewaard gebleven. De lijsten met alle medici en datum en plaats van diploma ook. (hiervan zijn foto’s) Ook van de correspondentie met de sous-prefect van arrondissement Hoorn is een map bewaard gebleven. Hiervan vielen de brieven van L. Hoefnagel, heelmeester van Urk op door de dramatische toestand waarin de eilandbewoners en tenslotte ook Hoefnagel zich bevonden.


De commissie van G.T. had verder als taak het regelmatig controleren van de winkels van de chirurgijns en apothecars. Ze registreerden welke leerlingen waar in opleiding waren en namen examens af. In geval van geschillen tussen lijders en lijderessen en hun behandelend medicus of apothecar, belegden zijn een vergadering waar beiden moesten verschijnen en konden een boete opleggen of een winkel sluiten. Van de verschillende zaken die gespeeld hebben valt er een op. Dit zijn de problemen rond de Apothecar Jacob Louis Vermande. Hij nam het niet zo nauw met de regels en hoewel hij de zieken niet inwendig mocht behandelen gaf hij toch regelmatig op eigen gezag middeltjes en stelde diagnoses.