Geneeskunde door de eeuwen heen  
   
line decor
 
line decor
Inleiding Medische geschiedenis
van Ziekteleer tot Geneeskunst
Opleidingen
Het Heilige Roomse Rijk
De Gilden
Renaissance
Diagnostiek
Ziekenhuizen
De Franse Revolutie
19e eeuw
Tijdlijn
Reactie formulier
 
Naar hoofdpagina
   

19e eeuw

 

In de steden waar grote armoede heerste en men dus slechte voeding kreeg en dicht op een woonde, kregen allerlei ziekten de kans zich te verspreiden: cholera, kinkhoest, mazelen, tyfus en influenza. Door gebrek aan kennis en inzicht in de geneeskunde kwam hier ook niet snel verandering. De bacillen en virussen die de ziekten veroorzaakten waren nog niet bekend. Men zei: “ De lucht is bedorven; de lichaamssappenbalans is verstoord”, de remedie bestond uit: frisse lucht en een sober en ingetogen leven. Voor de ontwikkeling van penicilline en het in grote hoeveelheden op de markt brengen was veel geld nodig. Door de tweede wereld oorlog ontstond de noodzaak dit geld vrij te maken.

Zo kwam het dus dat Jacob Dekker zelfs in 1929 nog niet behandeld kon worden tegen longontsteking.